Sedana Medical var i behov av ett nytt videokonferenssystem då man upplevde att nuvarande lösning var krånglig i hanteringen och att det tog lång tid att koppla upp sig med alla sladdar.

Man efterfrågade därför något som var väldigt enkelt och smidigt att använda i sin verksamhet baserad i både Sverige och på Irland. Valet föll på vår kompletta videolösning.